Uszkodzenia logiczne

Usunięte pliki z zewnętrznego dysku twardego firmy Seagate po ataku wirusa, wyczyszczeniu kosza, oczyszczaniu dysku, omyłkowym usunięciu danych, całkowitym opróżnieniu kosza, usunięciu przez shift delete, przypadkowemu usunięciu przez pomyłkę.

Objawy jakie posiadają dyski twarde po uszkodzeniu logicznym:

Zewnętrzny zewnętrzny dysk twardy, który nie zgłasza błędu, wyświetlany jest jako:

 • surowy system plików,
 • niesformatowany,
 • nieznana partycja,
 • nie podzielony na partycje,
 • pokazujący napis, że musi on być sformatowany
 • system plików nie jest żadnym ze znanych formatów takich jak exfat, fat32, ntfs

Formatowanie dysku twardego a związana z tym utrata danych następuje po:

 • szybkim formacie
 • pełnym formacie
 • przypadkowo sformatowany
 • sformatowany opcja formatowania wysokiego poziomu
 • sformatowany opcją formatowania na niskim poziomie

Uszkodzenia logiczne to również przypadki związane z partycjami znajdującymi się na dysku twardym gdzie może dojść do:

 • uszkodzenia partycji
 • utracie partycji
 • skasowania partycji
 • usunięcia partycji na skutek niskopoziomowego formatowania